Ansøgning om ændring af værgemål

Introduktion

Forberedelse inden du søger

Indhent underskrift fra kommunens eller myndighedens kompetenceperson

Når du søger som kommune eller myndighed/institution, skal ansøgningen underskrives af en kompetenceperson, der er godkendt til at underskrive ansøgninger om værgemål.

Hent dokument, som skal underskrives af kompetencepersonen her. Hent

Er du fast værge, behøver du ikke at skrive under som en del af denne ansøgning.

Der er en række oplysninger, du skal have klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet:

  • Cpr.nr. på den person, der skal under værgemål.
  • Informationer på hans/hendes læge, seneste sygehusindlæggelser og eventuelle institutionsophold.
  • Hvis vedkommende er gift, skal du undersøge om der er særeje. Hvis svaret er ja, må du gerne have dokumentation for ægtepagt klar. Det letter sagsbehandlingen.
  • Værgebeskikkelse

Bemærk: Ansøgningsskemaet kan ikke gemmes, hvis du forlader selvbetjeningsløsningen. Det er kun gemt, så længe du har det åbent.


Behandling af personoplysninger

Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/databeskyttelsespolitik.

Forløb for ændring af værgemål
Du udfylder og indsender ansøgningen
Familieretshuset vurderer ansøgningen. Du bliver evt. ringet op
Myndigheden/værgen får en kvittering, når vi har modtaget ansøgningen
Læge og evt. bosted/kommune bedes om udtalelser, hvis relevant
Værgen og pårørende orienteres om ansøgningen
Høring sendes til den, der søges om ændring af værgemål for
Alle sagens oplysninger vurderes
Vi træffer afgørelse. Myndigheden/værgen får besked
Oversigt over forløbet.
Felter markeret med * er påkrævede og skal altid udfyldes.