Ansøgning om værgemål

Introduktion

Forberedelse inden du søger

Indhent underskrift fra kommunens eller myndighedens kompetenceperson

Når du søger som kommune eller myndighed/institution, skal ansøgningen underskrives af en kompetenceperson, der er godkendt til at underskrive ansøgninger om værgemål.

Hent dokument, som skal underskrives af kompetencepersonen her. Hent

Indhent underskrift fra foreslået værge, hvis det er en pårørende

Hvis du foreslår en pårørende som værge, skal du også indhente en underskrift fra vedkommende som bekræftelse på, at han/hun gerne vil være værge.

Hent dokument, som skal underskrives af den foreslåede værge her. Hent

Der er en række oplysninger, du skal have klar, inden du begynder ansøgningen:

  • Cpr.nr. på den person, der skal under værgemål.
  • Informationer på hans/hendes læge, seneste sygehusindlæggelser og eventuelle institutionsophold.
  • Hvis vedkommende er gift, skal du undersøge om der er særeje. Hvis svaret er ja, må du gerne have dokumentation for ægtepagt klar. Det letter sagsbehandlingen.
  • Hvis du foreslår en pårørende som værge, skal du have vedkommendes cpr.nr. klar.

Bemærk: Ansøgningsskemaet kan ikke gemmes undervejs. Det er kun gemt, sålænge du har det åbent.


Behandling af personoplysninger

Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/databeskyttelsespolitik.

Forløb for oprettelse af værgemål
Du udfylder og indsender ansøgningen
Familieretshuset vurderer ansøgningen. Du bliver evt. ringet op
Myndigheden får en kvittering, når vi har modtaget ansøgningen
Læge og evt. bosted/kommune bedes om udtalelser
Den, der søges værgemål for, og pårørende orienteres om ansøgningen
Høring sendes til den, der søges om værgemål for
Alle sagens oplysninger vurderes
Vi træffer afgørelse om værgemål. Myndigheden får besked
Oversigt over forløbet.
Felter markeret med * er påkrævede og skal altid udfyldes.